Personálny leasing
Čo je to personálny leasing

Personálny leasing ako jedna z atypických foriem zamestnania sa v posledných rokoch stal čoraz viac vyuţívaným riešením potrieb zamestnávateľov po pracovnej sile. Personálny leasing poznáme aj pod pojmom dočasné prideľovanie zamestnancov. V tomto pracovnoprávnom vzťahu zamestnanec uzatvára pracovnú zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania, prácu však vykonáva pre uţívateľského zamestnávateľa.

(c) 2022 RPB - Všetky práva vyhradené.

Stiahnite si prezentáciu našej spoločnosti RPB Projekt management.

Prezentácia 11.5 MB
Štátne potvrdenie 1.0 MB

Copyright © 2022 - Všetky práva vyhradené.